تولید انواع پرندگان زینتی

  • نژاد اسب اصیل ترک
  • سال تولد 2006
  • ارتفاع 160cm