باغ پرندگان اصفهان

  • نژاد اسب اصیل ترک
  • سال تولد 2006
  • ارتفاع 160cm